Healing / Reading

Healing / Reading

Reading , wat is een reading? Je energiesysteem bestaat uit verschillende soorten psychische energieën. Tijdens de reading ontstaat contact op wezensniveau [ essentiele energie]. Naarmate je dit toelaat kan je energie gelezen worden en kun je informatie krijgen over de actuele stand van zaken en de diepere oorzaak van eventuele problemen. Het belangrijkste is, dat je gezien wordt op zielsniveau. Je krijgt van de reader “hallo” naar wie jij bent en hoe jij het leven aan het leven bent. Hierin gezien worden is op zich al helend. Respect en integriteit staan hierbij voorop. Een reading heeft vaak een diepe werking. Juist ook onbewust/ bewust kan veel in gang worden gezet. De effecten kunnen nog lang merkbaar zijn.

Healing betekent in het Nederlands ‘genezing’ of ‘heel worden’. Letterlijk genomen is iedere vorm van geneeskunst en zorg, die door de ene aan de andere mens wordt verleend een vorm van healing. Healing biedt ondersteuning bij persoonlijke groei aan het algemene persoonlijk proces van ontwikkeling. Voorbeelden zijn: Wie ben ik? Wat wil ik? Ondersteuning bij burn-out; het resultaat van healing is dan gericht op het hervinden van de innerlijke levenskracht en de fysieke vitaliteit. Het leren omgaan met dagelijkse situaties. Het helpt om het onbewuste, onontgonnen gebied in jezelf te verkennen en verdrongen levenskracht vrij te maken. Tijdens de behandeling worden er verschillende healing technieken toegepast, afhankelijk van wat er tijdens het gesprek of tijdens de healing naar boven komt, gericht op het schoonmaken, opladen en balanceren van het energetisch veld en het herstellen van verstoringen. Ik stem mij hiervoor op het energie veld af van de cliënt om verstoringen en blokkades te traceren en waar mogelijk op te lossen. Hierbij fungeer ik als kanaal voor energie en bewustzijn. De cliënt ontwikkeld inzicht in zijn eigen leven en levenspatronen en leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen . hierdoor wordt een proces van fysieke, psychische en spirituele ontwikkeling op gang gebracht, dat altijd is gericht op verbetering van het welzijn van de cliënt.

Belangrijk een healer vervangt niet de reguliere geneeskunde. ‘Healing’ is een vorm van complementaire zorg, die aanvullend is aan de behandelend arts. Daarnaast wordt een healer vaak bezocht door cliënten die [zonder verdere reguliere ondersteuning] bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling. Voor een afspraak neem contact op via mijn contactpagina.

Let op, de healing / reading vindt plaats op het volgende adres:

Efferen 611
Uden, Noord Brabant

Phone: +31 6 42644748
Email: praktijkebalanz@gmail.com
Leeuweriksweg 52
Uden, Noord-Brabant